Om

 

Här bloggar jag om hur det är att leva med Aspergers syndrom, Bipolär sjukdom och psykisk ohälsa. Jag bloggar även om människors olikheter och varför det är bra att alla är olika. Ibland skriver jag också blogginlägg som handlar om intressanta saker som rör autism och NPF.

Om mig

Senaste inlägg

Kategorier

Visar inlägg från maj 2019

Tillbaka till bloggens startsida

APPTIPS: Undra del 1

Undra är en liten superhjälte som tar reda på saker som barn med funktionsnedsättning undrar över. I patientlagen har informationskravet stärkts. Både vårdgivare och vårdnadshavare bör underlätta barnets delaktighet och ge barnet möjlighet att uttrycka sin åsikt kring den egna vården. Med anledning av detta har Habilitering & Hälsa i samverkan med habiliteringarna i alla Sveriges landsting tagit fram informationsappar för barn med superhjälten Undra.


Appen Undra om habiliteringen

Följ med på en spännande upptäcktsfärd tillsammans med Undra och besök habiliteringen. Här ser du vad olika barn kan göra när de besöker oss. Det kan till exempel vara att bli bättre på att köra rullstol, träna kroppens muskler och balans eller lära sig att känna igen olika känslor. Och ibland bara ha en skön upplevelse.

Appen har tagits fram för att öka förutsättningarna för barnens delaktighet i sin behandling. Undra om habiliteringen vänder sig till barn med funktionsnedsättning, men alla barn kan ha kul med appen som innehåller spel och animationer som passar såväl syskon som kompisar.

Appen Undra om habiliteringen kan laddas ner till läsplatta och mobil.

Här finns appen till iPhone och iPad.

Här finns appen till android-telefoner och läsplattor.


Webbversion av Undra om habiliteringen

Appen Undra om habiliteringen finns också i webbversion. För dig som inte har tillgång till läsplatta eller mobil.

Webbversionen hittar du här.Fortsättning följer... 

APPTIPS: Undra del 2

Undra om träningscentret

Följ med Undra till träningscentret. Där tränar barn bland annat på att åka rullstol, gå på gåband och rida på en mekanisk häst. Appen vänder sig framförallt till barn med funktionsnedsättning som ska eller har börjat träna, men alla kan såklart ha roligt med den.

Appen Undra om träningscentret kan laddas ner till läsplatta och mobil.

Här finns appen till iPhone och iPad.

Här finns appen till android-telefoner och läsplattor.


Undra om känslor 

App för barn om känslor! I Undra om känslor visar habiliteringens lilla superhjälte upp olika känslor man ska identifiera hos andra. Appen vänder sig framför allt till barn med autism, som har svårt att förstå och läsa av känslouttryck. 


Appen Undra om känslor kan laddas ner till läsplatta och mobil.


Här finns appen till iPhone och iPad.


Här finns appen till androidtelefoner och läsplattor.
 

Intresseföreningar, förbund och organisationer del 3


Mind - För Psykisk Hälsa: Är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i krisMind arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv. Minds verksamhetsidé är att förebygga psykisk ohälsa genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda opinion.

Besök hemsidan här.

Bli medlem här. 

Lokalföreningar hittar du här. 

Stöd Minds arbete här. 


Föreningen SHEDO: Är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, ge stöd åt drabbade och anhöriga samt arbeta för en bättre vård för dessa patientgrupper. Föreningen har funnits sedan 2008 under namnet SHEDO, som står för ”self harm and eating disorder organisation”. SHEDO är en religiöst och partipolitiskt obunden förening som jobbar utifrån tre syften: Ge kunskap om självskadebeteende och ätstörningar, genom t.ex. föreläsningar och trycksaker. Ge stöd åt drabbade och anhöriga via Självskadechatten, jourmail, stödforum, färdighetslista. Arbeta för en bättre vård för dessa grupper genom deltagande i brukarråd, samverkan med psykiatrin och opinionsskapande. SHEDO är en intresseförening vilket innebär att den är öppen för drabbade, anhöriga och yrkesverksamma, samt personer som helt enkelt är intresserade av dess frågor.

Besök hemsidan här.

Bli medlem här.

Lokalrepresentanter hittar du här. 

Stöd Shedos arbete här.

Intresseföreningar, förbund och organisationer del 2

Jag tänkte lista olika intresseföreningar, förbund och organisationer som kan vara av intresse om man har autism, Aspergers syndrom och/eller psykisk ohälsa eller är anhörig.


Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH): Är en ideell, partipolitiskt obunden samt religiöst neutral organisation i Sverige, som genom opinionsbildning och stödjande verksamhet verkar för dem som hotas av, har, eller har upplevt sociala eller psykiska svårigheter. Förbundet består av drygt 100 lokalföreningar med ca 7 000 medlemmar RSMH arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar för att leva ett värdigt liv samt få den hjälp och vård de behöver.

Besök hemsidan här.

Bli medlem här.

Lokalföreningar hittar du här. 


Riksförbundet Balans: Samlar föreningar som verkar lokalt för patienter och anhöriga kring depressionssjukdomar runt om i Sverige. Föreningen Balans bildades år 1997. Syftet är att stödja människor med liknande erfarenheter, erbjuda gemenskap och råd om hur man kan hantera depression och bipolär sjukdom (manodepressiv sjukdom). Riksförbundets roll i organisationen är att samordna och verka informativt gentemot medlemmar och samhället.

Besök hemsidan här.

Bli medlem här.

Lokalföreningar hittar du här.


Hur vill vi aspergare bli bemötta av vänner

Hur vill vi aspergare bli bemötta av våra neurotypiska vänner? Det kan självklart skilja sig från person till person. Men jag har gjort en lista:

1. Att inte bli motarbetad. Ibland kan människor säga saker i till som: "Men ni aspergare får allt serverat på ett silverfat. Hur rättvist är det att en gammal människa inte får hemtjänst när ni får allt det som ålderspensionärer inte får?". Här menar de att vi aspergare får boendestöd när det finns ålderspensionärer som inte ens får hemtjänst. Men faktum är att inte alla personer med Aspergers syndrom får boendestöd. Det bedöms från fall och samma sak gäller säkert för pensionärer. Självklart tycker jag det är synd att det är så. Det är inte bra om ens vänner motarbetar LSS eller aspergares rättigheter, men man kan inte kräva av dem att de ska jobba aktivt för aspergares rättigheter eller vara intresserad att diskutera ämnet Aspergers syndrom eller autism. Men en vän som tycker att LSS-rättigheterna borde avskaffas är inte mycket till vän.

2. Att inte bli ifrågasatt gång på gång. Blir man ifrågasatt om man verkligen har Aspergers syndrom eller autism beror det ofta på okunskap. Man kanske inte kan kräva av sina vänner att de ska veta vad Aspergers syndrom eller autism är exakt, men det är inte kul om ens vän hela tiden ifrågasätter om läkaren verkligen har gett rätt diagnos.

3. Att inte bli tjatad på att göra saker man inte klarar av. Det är inte säkert att ens vänner förstår en i alla situationer. De kanske tycker att det är konstigt om man tackar nej till aktiviteter. Men om man säger nej flera gånger så tycker man att ens vänner borde respektera det istället för att tjata på en att man måste utmana en själv och följa med.. Även om de inte förstår anledningen till att man säger nej.

4. Att bli tagen på allvar. Det är viktigt att bli respekterad precis som man är och att ens vänner inte tycker att man är alltför udda. Visst, många av oss aspergare lever ett annorlunda liv, men tycker våra vänner att det är alltför chockerande att man till exempel har boendestöd kanske man inte passar som vänner.

Däremot tycker jag inte att man kan kräva att ens neurotypiska vänner ska kunna diagnoskriterierna för Aspergers syndrom, tycka att det är intressant att diskutera  ämnet neuropsykiatriska diagnoser, trippa på tårna för att säga rätt saker när de umgås med en, motivera en att komma igång med viktiga uppgifter, lyssna på ens klagomål om man tycker att något är jobbigt, ge stöd om de ser att man inte klarar av saker, peppa och vara pedagogiska. Sådant behöver de absolut inte tänka på.

Inte heller kan man kräva att ens vänner ska behöva ändra på sig för ens skull. De ska inte behöva tänka på hur de ska uttrycka sig i ens sällskap, utan det är viktigt att de kan slappna av när de är med en.

Men när det gäller yrkesverksamma som arbetar med oss är det väldigt viktigt att de vet hur de ska bemöta någon med Aspergers syndrom och autism och veta vad det innebär att leva med funktionstillståndet. Av dessa kan man kräva allt ovanstående.


 

Äldre inlägg