Om

 

Här bloggar jag om hur det är att leva med Aspergers syndrom, Bipolär sjukdom och psykisk ohälsa. Jag bloggar även om människors olikheter och varför det är bra att alla är olika. Ibland skriver jag också blogginlägg som handlar om intressanta saker som rör autism och NPF.

Om mig

Senaste inlägg

Kategorier

Visar inlägg från december 2019

Tillbaka till bloggens startsida

Autismens historia: Lorna Wing del 3

Wings Triad


Det var också Lorna Wing och Judith Gould som i slutet av 1970-talet utvecklade den så kallade symtomtriaden, vanligen kallad Wings Triad, som beskriver de avvikelser inom framförallt tre områden som personer med diagnoser inom autismspektrumet uppvisar.


  • Frånvaro av eller begränsad förmåga till ömsesidigt socialt samspel
  • Frånvaro eller begränsad förmåga till ömsesidig kommunikation
  • Nedsatt föreställningsförmåga, vilket innebär begränsningar i beteende, fantasi och intressen.


Donerade hjärnor till forskningen


Lorna Wing var glad att så mycket hänt inom autismforskningen under dotterns livstid: ”När Susie fick sin diagnos fanns inget stöd för föräldrar och barn, vi kände oss plötsligt och oväntat annorlunda än alla andra. Nu finns det massor där ute, och det finns många bra böcker. Den stora förändringen som har skett är det allmänna erkännandet att autism existerar”, sade hon till The Guardian.


När Susie Wing dog av en hjärtattack 2005 ordnade Lorna Wing så att Susies hjärna donerades till vetenskapen. Detsamma gällde hennes egen och hennes makes. John Wing avled 2009 och 2014 dog Lorna Wing i sviterna av Alzheimers sjukdom. Hon blev 85 år.


Lorna Wing skrev ett tiotal böcker om autism. Mest känd är kanske Autismspektrum, handbok för föräldrar och professionella, som kom ut 1996. Hon var med och startade en klinik för diagnostisering och behandling av autism, och även den första nationella föräldraföreningen i England, The National Autistic Society.
Lorna Wing


Nästa blogginlägg om autismens historia kommer att handla om Eric Schopler och TEACCH.

Autismens historia: Lorna Wing del 2

Lanserade termen Aspergers syndrom


1979 publicerades studien där Wing och Gould beskrev tre gemensamma problemområden för autism: Social interaktion, social kommunikation och social fantasi. De autistiska barnen delades in i grupper: De avskärmade, de passiva och de aktiva och udda.


Ungefär vid samma tid hittade John Wing en artikel på tyska som den österrikiske barnläkaren Hans Asperger publicerat 1944: ”Die Autistischen Psychopathen im Kindesalter”, och översatte den åt sin fru. Hon blev fascinerad och publicerade 1981 artikeln ”Asperger´s Syndrome: a clinical account”, där hon beskrev Aspergers arbete och lanserade termen Aspergers syndrom. Hon valde namnet för att Aspergers eget begrepp, autistisk psykopati, kunde misstolkas som ett våldsamt tillstånd.


Varför ett spektrum?


Lorna Wing och Judith Gould intresserade sig för variationerna av de avvikelser som Leo Kanner beskrivit. På 1970-talet genomförde de, som jag tidigare berättat, en studie i en av Londons stadsdelar, på barn som uppvisade svårigheter som påminde om Kanners autism. De fann barn som överensstämde med Kanners autism, men även ett större antal barn som hade drag av autistiskt beteende, men som på flera punkter avvek från Kanners autism. Tilläggsproblematik och begåvningsnivå varierade mellan barnen, men samtliga hade allvarliga begränsningar i sin förmåga till socialt samspel, kommunikation och föreställningsförmåga.


Wing och Gould drog slutsatsen att Kanners autism och Aspergers syndrom är undergrupper i ett större spektrum med likartade svårigheter som påverkar social interaktion, kommunikation och föreställningsförmåga, som kan förekomma på alla begåvningsnivåer och som ibland hänger samman med svårigheter inom andra områden, som motorik och olika psykiska och fysiska funktioner. Wing och Gould myntade då begreppet autismspektrum för att försöka beskriva att avvikelserna inom spektrumet kan uppvisa ett stort antal variationer, med gemensamma bakomliggande likheter.


 

Lorna Wing


Fortsättning följer...

Autismens historia: Lorna Wing del 1

Det här blogginlägget om autismens historia handlar om Lorna Wing.


Den brittiska psykiatern Lorna Wing lanserade begreppen Aspergers syndrom och Autismspektrumtillstånd. Hon räknas till en av de viktigaste personerna inom autismforskningen.


"Det fantastiska med Lorna Wing är att hon alltid har haft rätt - om allting. Det kan man inte säga om mig, eller om andra personer på området, men man kan alltid gå tillbaka till Lorna Wings originalarbeten och se att hon hade rätt redan från början" - Christopher Gillberg


Vem var Lorna Wing?


Lorna Wing (1928-2014) föddes med efternamnet Tolchard i Kent och läste medicin i London, på University College Hospital. Där träffade hon John Wing, som tilldelats samma lik att dissekera. Paret gifte sig 1951 och fem år senare föddes dottern Susie.


Susie var inte som andra barn


Snart visade det sig att Susie inte var som andra barn. Hennes sociala utveckling verkade vara försenad och hon var ointresserad av att ta kontakt med sina föräldrar.


Lorna Wing kom ihåg det exakta ögonblicket när hon insåg att dottern var annorlunda. De satt på ett tåg, mittemot en annan mamma med en liten bebis i knät. Han var ungefär ett halvår precis som Susie. Pojken pekade på saker utanför fönstret och vände sig mot sin mor för att få uppmärksamhet - något Susie aldrig gjort. ”Jag kände kalla kårar, och blev mycket orolig” sade hon till The Guardian.


Paret Wing gick till flera läkare i sökandet efter diagnos, men det var en föreläsning av barnpsykiatern Mildred Creak som ledde dem på rätt spår. När Susie var tre år fick hon diagnosen autism och måttliga inlärningssvårigheter.


Ville hjälpa och förstå sin autistiska dotter


Lorna Wing hade en lovande karriär inom vuxenpsykiatri, men bytte inriktning till barnpsykiatri, delvis för att kunna hjälpa och förstå sin autistiska dotter. ”Susie hjälpte mig i mitt arbete, och det, i sin tur, hjälpte mig att förstå henne bättre”, ska Lorna Wing ha sagt i en tidningsintervju i The Guardian 2011.


Dotterns diagnos en språngbräda 


Dotterns diagnos blev språngbrädan för en lång forskarkarriär där Lorna Wing bland annat visat att autism är ett spektrum utan tydliga gränser. Ett spektrum utan tydliga gränser. Ett spektrum som innefattar klassisk autism såväl som mer högfungerande tillstånd som Aspergers syndrom, och att det förekommer på alla intelligensnivåer.


På 1970-talet undersökte hon hur autism hänger ihop med andra funktionshinder i barndomen, inklusive inlärningssvårigheter och språkliga avvikelser. Tillsammans med kollegan Judith Gould undersökte hon en stor grupp barn i ett register från en stadsdel i London. De hittade en grupp med de klassiska symptomen enligt den beskrivning som rådde, Leo Kanners klassiska autism. Men de fann också barn med drag av autistiskt beteende som ändå inte helt stämde in på definitionen.Lorna Wing


Fortsättning följer...

Nu är höstens anhörigcirkel i Halmstad igång del 2

Vi har haft cirklar i Halmstad i fyra år (sedan 2015). Hur kom det sig att vi började med anhörigcirklar? Det var så här att jag och min kollega var med i ett arbetsmarknadsprojekt i Halmstad som hette CIVIS. Då kom det här upp med utbildning av personalkategorier, anhöriga med mera om autism. Vi fick en idé om att hålla en studiecirkel där de fick möjlighet att ta del av våra inifrånperspektiv. De kunde passa på att fråga oss direkt. Vi lever med detta så vi kan förklara hur vi fungerar. Istället för att en föreläsare står och pratar och sen får man bara en kort frågestund. I vår cirkel kunde man få mer interaktion. Det var så det startade.


Våra cirklar har varit mycket uppskattade av deltagarna. Det är intressant och lärorikt på alla sätt att ta del av deras berättelser. Det är bra för anhöriga att träffa andra anhöriga och lära av varandra. Vi märker att kunskap om AST skiljer sig. En del har mycket god förståelse medan andra inte har det. Sedan beror det också på hur gammal personen man är anhörig till var när hen fick sin diagnos. Allra bäst har det varit när man kunnat nå ut till t ex en förälder, som tidigare, nästan skämts för att ha ett barn som är annorlunda, och få den föräldern att förstå att det inte behöver vara farligt att ha AST. Att barnet kan leva ett bra liv ändå, om det får rätt stöd och hjälp från början och förståelse för sitt annorlunda funktionssätt. Autism kan även innebära styrkor, vilket är bra att känna till. Jag vet att det finns fantastiska föräldrar som kämpar varje dag för sina barns rättigheter, genom att försöka få till kontakter här och där.


Jag har nog nämnt detta tidigare, men jag tycker att det är bra för anhöriga/närstående till personer med AST att få träffas i sådana här studiecirklar och utbyta tankar och erfarenheter med varandra. Och som jag också har skrivit, så har vi cirkelledare egna diagnoser och kan därför även vi dela med oss av våra personliga berättelser och hur det fungerar för oss genom ett inifrånperspektiv. Det ger också mycket.