En autismdiagnos utgår ifrån och beskriver det vi ser i en persons beteende. För att förstå autism behöver vi känna till något om de funktioner i tänkandet som ligger bakom det vi ser. I det här blogginlägget kommer jag att berätta om några sådana funktioner. Att känna till lite om dem kan hjälpa oss att förstå autism bättre. Det är ”Theory of Mind”, central koherens och exekutiva funktioner.


Vi börjar med ”Theory of Mind”."Theory of Mind" - att tänka om andras tankar


Att ta andras perspektiv, till exempel att tänka att någon annan tänker något som är fel, är en del av vår sociala föreställningsförmåga. Det är en del av hur vi lär oss att uppfatta osynliga sociala regler. Underförstådda meningar och hur vi förstår vilka avsikter andra har. 


Det finns olika övningar som kan användas för att se hur personer med autism tänker om andras tankar. Ett sådant test är Sally och Ann-testet där Sally och Ann presenteras som dockor eller teckningar.Sally och Ann-testet


Det här är Sally. Hon har en korg.


Det här är Ann. Han har en låda.


Sally har en boll. Han lägger bollen i sin korg. Sen går hon ut på promenad.


När Sally är borta tar Ann bollen från korgen och lägger den i sin låda.


Nu kommer Sally tillbaka och vill leka med sin boll. Var kommer Sally att titta efter bollen?Från ungefär fyra till fem års ålder svarar de flesta typiskt utvecklade barn att Sally tittar i korgen efter sin boll. Det var där Sally lämnade bollen och därför tänker barnen att det är där hon tror att bollen är. De tar Sallys perspektiv. De har börjat utveckla en ”Theory of Mind”. Ibland används orden mentalisering eller inlevelseförmåga.


Barn med autism svarar oftare än andra barn istället att Sally tittar efter bollen i lådan, för det är där bollen faktiskt ligger. De tar inte Sallys perspektiv och att hon inte kan veta att bollen ligger där.


Hur kan det vara att ha begränsningar i "Theory of Mind"?


Variationen i ett mänskligt beteende kan bli svårt att förstå. Hur kan en och samma människa variera sig? Det är också svårt för mig om jag har bristande ”Theory of Mind” att kunna förstå en känsla som en annan människa visar upp. Det kan även vara svårt för mig att förstå vilken känsla jag själv visar upp för andra. Det kan vara så att om jag känner mig arg och ledsen så vet jag inte hur jag ska uttrycka det för att du ska förstå det. Hur ska jag visa att jag är ledsen, hur ska jag få dig att förstå? Det kan vara jättesvårt för mig.


Det blir svårt att förstå att det finns en massa olika typer av sociala regler, sådana vi lär oss i samspel med andra. Det är ingenting vi lär oss i skolan, utan det bara genom samspel med andra människor som vi lär oss sådana regler. Det är sådana regler som blir svåra att förstå om man har brister i ”Theory of Mind”. Varför ska jag vänta in någon annan? Varför får jag inte äta från någon annans tallrik?


En person som har autism och bristande ”Theory of Mind”, har svårt att förstå att någon kan ha sämre tålamod för att man bråkat med sin partner, att man har stressat till jobbet för att man höll på att missa bussen. Att man ena gången kan ha ett stort tålamod för att Frölunda slog Djurgården igår och sådana saker. Om en personal på ett boende eller en skola förändrar sitt bemötande blir det väldigt besvärligt för en person med autism. Det är därför det är viktigt att man samarbetar och följer det man har kommit överens om, för annars kan man försvåra för någon med autism att förstå sin omvärld.